خانه
پیشخوان برگزیده ها
خرم آباد لطیف
٧٩(°F)
وزش باد ۵(mph)
فشار ٢۶.١۴(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش ۰-Low
رطوبت ٢۶.١۴(in)