مربی اسبق تیم فوتبال امید گفت: کاش حداقل یک مشاوره ساده از ما که در تیم امید تجربه داشتیم می گرفتند. مربی اسبق تیم فوتبال امید گفت: کاش حداقل یک مشاوره ساده از ما که در تیم امید تجربه داشتیم می ...