سفیر افلاک،خبر لرستان،آخرین اخبار لرستان،لرستان
۲۰ درصد شبکه های برق لرستان فرسوده است 09 تیر 1399
مدیر عامل شرکت توزیع برق لرستان:

۲۰ درصد شبکه های برق لرستان فرسوده است

فریدون خودنیا گفت: 20 درصد شبکه های برق استان فرسوده بوده که یکی از مهمترین مشکلات در شرکت برق لرستان است.