سفیر افلاک،خبر لرستان،آخرین اخبار لرستان،لرستان
۲۵۰ تن مرغ منجمد در لرستان توزیع می شود 09 تیر 1399

۲۵۰ تن مرغ منجمد در لرستان توزیع می شود

محمدرضا صفی خانی گفت: 250 تن مرغ منجمد در لرستان توزیع می شود که تاکنون 100 تن مرغ منجمد در استان لرستان توزیع شده است.

۱۴۳۹ پرونده تخلف صنفی در لرستان تشکیل شد 07 تیر 1399
مدیركل صمت لرستان در گفت وگو با سفيرافلاك؛

۱۴۳۹ پرونده تخلف صنفی در لرستان تشکیل شد

محمدرضا صفی خانی گفت: طی سه ماهه نخست امسال 1439 پرونده تخلف صنفی در لرستان تشکیل شد.