محمدرضا آذرخش گفت: با همکاری آموزش و پرورش لرستان برای دانش‌آموزان دوره راهنمایی آموزش مهارت برگزار مي كنيم.

محمدرضا آذرخش در گفت وگو با سفیرافلاک اظهارداشت: در سال جدید در زمینه های خدماتی، صنعت و کشاورزی با رویکرد آموزش های نوین اقدام خواهیم کرد و در کنار آموزش هایی که در اختیار داریم دو رشته آموزش انرژی های نو و آموزش گیاهان دارویی اضافه خواهد شد که در شهرستان های استان به صورت پایلوت شروع خواهند شد.

مدیرکل فنی و حرفه ای لرستان با اشاره به اینکه آموزش های مهارت را به خانه ها خواهیم برد، گفت: آموزش مهارت به عنوان یک فرهنگ آن را دنبال خواهیم کرد، و در سال گذشته توانسته ایم این آموزش را در زندان ها، پادگان ها و در مناطق حاشیه نشین شهرستان ها توسط تیم های سیار انجام دهيم.

وي افزود: به دنبال این هستیم که هیچ جایی بدون آموزش نماند و سعی داریم آموزش ها را در خانه ببریم تا مردم بتوانند از این مهارت ها استفاده کنند.


آذرخش تصریح کرد: با همکاری آموزش و پرورش استان برای دانش‌آموزان دوره راهنمایی که موظف به گذراندن ۶۰ ساعت دوره مهارت هستند، آموزش مهارت برگزار خواهیم مي كنيم.

مدیرکل فنی و حرفه ای لرستان بيان كرد: اين روش باید در بین دانش‌آموزان و دانشجویان ادامه دار باشد تا بتوانیم سن آموزش را پایین بیاوریم که مطمئناً بازخورد آن بر آینده بیشتر خواهد شد.

انتهاي پيام/