مديركل كار و رفاه امور اجتماعي لرستان گفت: بمناسبت روز كارگر به نمايندگي تعدادي از كارگران زحمتكش مورد تقدير قرار گرفتند.

علي آشتاب در گفت وگو با سفيرافلاك با اشاره به اینکه کارگران از شریف‌ترین و زحمتکش ترین اقشار جامعه هستند، گفت: امروزه هم به خاطر مسائل معیشتی این بیماری کرونا نیاز به یک توجه بیشتری به کارگران باید باشد و از جامعه کارفرمایی تقاضا می‌شود که به مطالبات کارگران توجه بیشتری کنند.

وي  با بيان اين كه جامعه کارگری به نوعی ستون فقرات اقتصادی کشور و از ارکان مهم تحقق شعار سال می‌باشند، گفت: با توجه به جنگ اقتصادی تمام عیار با دشمنان اسلام و انقلاب، ما باید در این جنگ اقتصادی همه ارکان نظام و همه عوامل موثر در تولید با تلاش چند برابری در تحقق شعار سال کمک کنند.

مديركل كار و رفاه امور اجتماعي لرستان تصریح کرد: بايد با وجدان کاری مناسب، کار مضاعف، کارخلاقانه و نوآورانه در جهت جهش تولید تلاش شود که یک تولید رقابتی، کیفی و مشتری پسند داشته باشیم و به نوعی با کالای خارجی و بیشتراز آن رقابت کنیم.

آشتاب اظهارداشت: با رونق اقتصادی بنگاه ها در جهت تولید بیشتر کمک می شود،چون تولید منجر به فروش و فروش منجر به درآمد و درآمده منجر به رفاه خواهد شد، امیدواریم این زنجیره به طور کامل و با دست به دست هم بتوانیم یک اتفاق میمون را رقم بزنیم.


انتهاي پيام/