در مرحله دوم رزمايش كمك مومنانه ۴۰۰ بسته معیشتی بین نیازمندان و خانواده های آسیب دیده از کرونا در شهرستان ازنا توزيع شد.

به گزارش سفيرافلاك، در مرحله دوم رزمايش كمك مومنانه ۴۰۰ بسته معیشتی به ارزش ۱۰۰میلیون تومان بین نیازمندان و خانواده های آسیب دیده از کرونا در شهرستان ازنا توزيع شد.


انتهاي پيام/