جواد صالحیان ضمن تشريح وضعیت زراعت استان لرستان در سال جاری گفت: پیش بینی می شود امسال ۴۰۰ هزار تن گندم خریداری شود.

به گزارش سفیرافلاک، محمد محمدی نژاد امروز در جلسه ستاد برداشت شهرستان ازنا ضمن تأکید بر لزوم آمادگی و همکاری همه دستگاهها جهت اجرای مطلوب عملیات برداشت گندم در سالجاری، گفت: نظارت دقیق بر عملیات برداشت بمنظور حفظ حقوق بهره برداران، کالیبراسیون کمباینها، اعطای برگه معاینه واقعی به کمباینها و تحت نظارت دقیق، رعایت نرخنامه برداشت، آمادگی جهت مقابله با آتش سوزی های احتمالی، جلوگیری از خروج گندم بدون بارنامه، تسهیل در تردد محموله های گندم و کمباینها و مقید بودن عوامل و مراکز خرید گندم به دستورالعمل ها از مهمترین مسائل بوده که لازم است به آنها توجه جدی شود.

در ادامه درویشی مدیر جهادکشاورزی و دبیرستاد برداشت شهرستان ازنا ضمن اعلام آمادگی جهاد کشاورزی و ادارات تابعه جهت انجام پروژه برداشت محصول گندم و کلزا با بیان اینکه در سال زراعی جاری ۲۷ هزار هکتار گندم دیم و آبی در شهرستان کشت شده است گفت: پیش بینی می شود امسال میزان ۷۰ هزار تن گندم مازاد برنیاز کشاورزان در شهرستان ازنا خریداری شود که عملیات برداشت توسط ۱۸۰ دستگاه کمباین انجام خواهد شد.


وی با بیان اینکه جهاد کشاورزی علاوه بر توجه به کمیت تولید گندم به وضع کیفی تولید نیز اهتمام دارد افزود: امسال در سطح ۲۴ هزار هکتار از مزارع گندم با علفهای هرز ، ۴ هزار هکتار با بیماری های برگی و تاکنون ۶۰۰۰ هکتار علیه سن گندم مبارزه انجام گرفته است.


سپس جواد صالحیان مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی لرستان وضعیت زراعت استان در سال جاری را تشریح نمود و عنوان کرد: پیش بینی می شود امسال ۴۰۰ هزار تن گندم خریداری شود.


در ادامه بیرانوند مدیرکل غله استان ضمن اعلام آمادگی کامل غله جهت تحویل گرفتن محصولات گندم و کلزا گفت: کار خرید گندم در شهرستانهای جنوبی استان آغاز گردیده و روند آن به نحو مطلوبی توسط مراکز خرید در حال انجام است.


وی گفت با تمهیدات فراهم شده وجوه خرید گندم در کوتاهترین زمان ممکن توسط بانک عامل به کشاورزان پرداخت خواهد شد.

انتهای پیام/