سامان نظام الاسلامی گفت: اعتقاد و اتکال به مدد الهی-تعریف اسلام ناب در مقابل اسلام آمریکایی-اعتقاد به اراده‌ی مردم و نیروی مردم و حمایت از محرومان و مستضعفان از اصول مهم و بارز امام است.

سامان نظام الاسلامی در گفت وگو با سفیرافلاک انگیزه­‌های زیادی برای تحریف شخصیّت امام و انقلاب وجود دارد؛ ما باید حقایقی را که در باب امام و انقلاب گفته‌ شده را تکرار کنیم و مجال تحریف را از تحریف­‌کنندگان بگیریم.


وی با بیان اینکه در زمان حیات امام نیز در راستای تحریف شخصیّت او اقدامات بسیاری صورت می گرفت؛ گفت: از یک‌طرف دشمن از ابتدای انقلاب سعی می کرد در تبلیغات جهانی خود امام(ره) را به‌ صورت یک انقلابی خشک و خشن از نوع آنچه در تاریخ انقلاب های بزرگ و معروف عالم مثل انقلاب فرانسه، انقلاب مارکسیستی شوروی و بعضی از انقلابهای دیگر که می‌شناسیم معرّفی کند و از طرف دیگر در داخل هم بعضی هر حرفی را که به‌نظرشان پسندیده بود، به امام(ره) نسبت می دادند؛ درحالی که هیچ ارتباطی به امام(ره) نداشت.

مؤلف کتاب «صدور انقلاب اسلامی از منظر مقام معظم رهبری» گفت: بعد از رحلت امام(ره) هم همین جریان ادامه داشته است؛ حتّی تا آنجایی که برخی حرفها و اظهارات، امام(ره) را به‌صورت یک شخصیت لیبرال که هیچ قید و شرطی در رفتار او در زمینه‌های سیاسی، فکری و فرهنگی وجود ندارد معرّفی می کنند.

نظام الاسلامی تصریح کرد: مواضع امام علیه استکبار و ارتجاع-لیبرال دموکراسی غرب و یا منافقان و دورویان را باید صریح بیان نمود؛کسانی که تحت تأثیر آن شخصیت عظیم قرار گرفتند، به جهت همین مواضع صریح امام(ره) بود که شیفته ایشان شدند اما برخی در جهت اهداف شخصی و حزبی مواضع امام(ره) را پنهان کردند و آن مؤلفه هایی که به نظرشان تند می‌آمد، کمرنگ کردند.

وی با اشاره به دیدگاه رهبری در مورد امام (ره) گفت: کاملترین و جامع ترین تعریف از امام خمینی تعریف مقام معظم رهبری است؛ از نظر ایشان اعتقاد و اتکال به مدد الهی-تعریف اسلام ناب در مقابل اسلام آمریکایی-اعتقاد به اراده‌ی مردم و نیروی مردم و حمایت از محرومان و مستضعفان از اصول مهم و بارز امام(ره) است.

انتهای پیام/