دانشجويان و دانش آموزان خرم آبادي قيام 15 خرداد سال 42 را موجب تحولاتي عظيم در تاريخ كشور دانستند كه به دنبال آن حركت هاي وسيعي در جاي جاي ايران شكل گرفت.

به گزارش سفيرافلاك، امام خميني(ره) فقيهي  وارسته، فيلسوفي عارف، مفسري نكته سنج، سياستمداري آگاه، مومن، مرجعي شجاع و در يك كلام نمونه مسلمان كامل كه در تمامي ابعاد شخصيتي از نظم فكري  و تقواي الهي برخوردار بودند.

اين ايام كه مصادف است با روزهاي سخت و جانسوز رحلت امام خميني(ره) شايد بهترين زمان براي معرفي شخصيت ايشان به نسل جوان باشد از اين رو ميزگردي با حضور دانش آموزان و دانشجويان خرم آبادي برگزار شد كه به بيان ويژگي ها و خصائل شخصيتي ايشان پرداخته شد.

ريحانه چراغي؛ دانش آموز سوم متوسطه شخصيت امام خميني(ره) را اين گونه تعريف مي كند كه امام معلم، مربي و يك راهنماي مهربان اما مقتدر در زمينه هاي مذهبي، علمي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و…بودند.

وي با اشاره به روحيه عدالت خواهي و آزادي خواه امام(ره)افزود: امام انقلاب ايران اسلامي به خوبي توانست نشردهنده دين مبين اسلام باشد چراكه اوصاف مسلمان واقعي با وجود او عجين شده و براي همگان عيان بود.

چراغي عنوان كرد: انديشه، حرف و عمل امام(ره) در تمامي امورات يكسان بود از اين رو بسياري از مردم ايران دور او جمع شدند و با ويژگي هاي تدين، شجاعت، آزادگي  و استقلال امام تربيت شدند.

وي از اهميت امام راحل به قشر مستضعف جامعه ياد كرد و گفت: انقلاب مردم ايران به رهبري امام خميني(ره) به نوعي قيام مستضعفين و مظلومين عليه ظلم ظالمان و حاكمان مستبد آن زمان كشور بود.

ماريا بيرانوند؛ دانشجوي خرم آبادي اظهارداشت: شخصيت و رفتار امام خميني(ره)، فرماندهان موفق و پيروز جنگ تحميلي كه اكثرا سن پايين داشتند را تربيت كرد كه  الگوي فرماندهان امروز ما هستند.

وي خاطرنشان كرد: شهيد سليماني كه عكس وتصاوير او تا قلب آمريكا و در دستان آزادي خواهان جهان است در مكتب امام خميني(ره) كه چيزي جز آموزه هاي قرآن و اسلام نبود تربيت شدند.

بيرانوند با اشاره به اين كه امام حقيقتاً معماري كبير براي انقلاب اسلامي بودند، عنوان كرد: اگرهدف امام راحل جز تربيت انساني آزاده، وارسته، مستقل، عدالت خواه و مبارز عليه استكبار بود امروز شاهد موج بيداري اسلامي و استكبارستيزي در سراسر ملل شرق و غرب نبوديم.

دانشجوي خرم آبادي با تأكيد بر اين كه امام از هيچ تهديدي ترس نداشتند، بيان كرد: امام(ره) در مسير انتخاب شده كه صراط مستقيم الهي بود هيچ گاه گرفتار شك و ترديد نشدند و با توكل و اعتماد به خداوند يكتا در برابر دشمنان اين راه مقاومت كردند و ايستادند.

فاطمه ميردريكوند؛ دانشجوي ارشد علوم سياسي با اشاره به سرآغاز انقلاب اسلامي در ايران اظهار داشت: قيام 15 خرداد سال 42 موجب تحولاتي عظيم در تاريخ كشور شد چراكه به دنبال همين قيام حركت هاي وسيعي با حضور قشرهاي مختلف مردم در جاي جاي ايران شكل گرفت؛ البته اين نوع حركت مردمي با تمسك به قرآن و اهل بيت عليه السلام براي احياي حكومت اسلامي و مبارزه با ظلم و فساد حاكمان فاسد رژيم 2500ساله شاهنشاهي بود.

وي افزود: آن چه موجب استمرار و تثبيت حركت هاي مردمي شد وجود رهبري الهي، فرزانه و دور انديش بود؛ امام با كلام الهي، سادگي و تيزبيني توانستند مردم ايران را عليه استكبار همراه كنند و در تاريخ 22 بهمن 57 اين حركت ها به ثمر بنشيند.

ميردريكوند خاطرنشان كرد: مردم به شخصيت قاطع، محكم، كوبنده و در عين حال آرام و دلنشين امام خميني(ره) علاقه داشتند چراكه همين خصائل امام به عنوان رهبر يك نهضت، زمينه تحولات عميقي را در ساختارهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و…فراهم آورده بود.

دانشجوي علوم سياسي با اشاره به ويژگي هاي پويايي و بالندگي انقلاب اسلامي بيان كرد: اينكه امروز ملت هاي منطقه، شرق و غرب فرياد آزادي خواهي، استكبارستيزي و ايستادگي مقابل ظلم و زورگويي را به تبعيت از همان هدف انقلاب اسلامي فرياد مي زنند نشان از پويايي و زنده بودن انقلاب اسلامي دارد لذا مكتب امام(ره) هدفمند است هدفي كه رسيدن به تمدن نوين اسلامي را دنبال مي كند.

آري آن چه امروز در بيانيه گام دوم انقلاب از جانب رهبري با عنوان ورود انقلاب اسلامي به دومين مرحله خودسازي، جامعه پردازي و تمدن سازي بيان شده است در شخصيت و مكتب امام(ره) موج مي زد و حرف امام و رهبرمان همين است كه تنها با شروع محور مهم خودسازي و تهذيب نفس مي توانيم وارد مرحله مهم و جهاني تمدن سازي شويم.

انتهاي پيام/