تحلیل گر اقتصادی گفت: یک هم افزایی باید بین مدیران اجرایی استان و نمایندگان مجلس وجود داشته باشد که نمایندگان برنامه‌ها و شاخص‌های موجود را پیگیری و رصد و به مدیران ستادی در وزارتخانه ها اعمال کنند.

به گزارش سفیرافلاک، با توجه به مشکل اصلی جامعه و استان لرستان در حوزه اقتصادی که اخیراً بر اساس مستندات، لرستان به عنوان فلاکت بار ترین استان کشور شناخته شده و  فلاکت بار ترین استان یعنی رتبه یک کشور از لحاظ شاخص فلاکت جمع دو شاخص نرخ بیکاری و نرخ تورم است و متاسفانه استان لرستان به این عنوان که زیبنده آن نیست دست یافته است.

با توجه به این رتبه، طبیعتاً نمایندگان استان باید در کمیسیون هایی تخصصی که بر اقتصاد استان اثرگذار است، عضو شوند تا شاید بتوان از اهرم مجلس برای بهبود شاخص های فلاکت بار استفاده کرد.

مجلس شورای اسلامی متشکل از 14 کمیسیون تخصصی است که طرح‌ها و لوایح مجلس در این کمیسیون‌ها موردبررسی  وکارشناسی قرار می‌گیرد و هنگام طرح در صحن علنی مجلس، نظر نهایی کمیسیون پرسیده و اعلام می‌شود.

طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، تعداد اعضای هر کمیسیون نباید از 23 عضو بیش‌تر باشد بر همین اساس اعضای مازاد کمیسیون‌هایی که تعدادشان بیش‌تر از 23 نفر است بایستی در جلسات شعبات ۱۵ گانه مجلس شورای اسلامی در کميسیون‌هایی با اعضای کمتر ساماندهی شوند که این کمیسیون‌ها شامل یک رئیس، دو نائب رئیس، دو دبیر و یک سخنگو به عنوان هیئت رئیسه هستند که اعضای هیات رئیسه کمیسیون‌های تخصصی با رأی اعضای کمیسیون‌ها انتخاب می‌شوند.

نمایندگان بر اساس اولویت‌بندی‌شان به عضویت کمیسیون‌های تخصصی درمی‌آیند و هر نماینده ملزم است برای عضویت در یک کمیسیون، حداقل دو کمیسیون را به ترتیب اول و دوم پیشنهاد دهد.

در حال حاضر داوطلب عضویت نمایندگان در کمیسیون های تخصصی مجلس آغاز شده و استان لرستان در8 کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری، بهداشت و درمان، برنامه بودجه و محاسبات، امنیت ملی و سیاست خارجی، کمیسیون اجتماعی، کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، کمیسیون انرژی و کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی ثبت‌نام کردند که در کمیسیون‌های اجتماعی و امنیت ملی و سیاست خارجی هرکدام نام سه نماینده  و در کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، امورداخلی کشور و شورا و بهداشت و درمان هر کدام نام دو نماینده از استان لرستان به چشم می‌خورد و درسه کمیسیون دیگر هرکدام یک نماینده لرستان  داوطلب عضویت دارند و در 6 کمیسیون باقی‌مانده استان لرستان هیچ  داوطلب عضویتی ندارد.

مهرداد ویسکرمی نماینده خرم آباد و دوره چگنی در دو کمیسیون اجتماعی و کمیسیون بهداشت و درمان داوطلب شده  و مرتضی محمودوند دیگر نماینده خرم آباد و دوره چگنی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ثبت‌نام کرده است.

یحیی ابراهیمی نماینده سلسله و دلفان در دو اولویت داوطلب عضویت در کمیسیون بهداشت و درمان و کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری شده است.

 فاطمه مقصودی نماینده بروجرد و اشترینان در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی  داوطلب شده و دیگر نماینده بروجرد عباس گودرزی در کمیسیون اجتماعی و کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ثبت نام کرده اند.

 نام حسین گودرزی نماینده دورود و ازنا هم در اولویت کمیسیون انرژی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی دیده می شود.

 محمدرضا مبلغی نماینده مردم کوهدشت و رومشکان داوطلب عضویت کمیسیون اجتماعی و کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی شده است.

نام محمد خدابخشی نماینده شهرستان الیگودرز در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سید حمیدرضا کاظمی نماینده شهرستان پلدختر و معمولان در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها دیده می‌شود.

رضا سپهوند در گفت و گو با سفیرافلاک مشکل اصلی استان لرستان را ضعف اقتصاد دانست و اظهار داشت: کمیسیون های مثل برنامه و بودجه، کمیسیون صنعت و معدن، کمیسیون کشاورزی، کمیسیون انرژی به خصوص در بحث آب استان که با محدودیت برداشت آب خدادادی مواجه هستیم و در این رابطه ما حق برداشت از منابع خود استان را نداریم و حقابه که به استان اختصاص داده شده ناعادلانه است که عضویت نمایندگان استان در صورت پیگیری در اینگونه کمیسیون ها می تواند شاخص‌های اقتصادی استان که در حال حاضر به عنوان فلاکت بار ترین استان شناخته شده ایم را رها کند و به سمت رتبه های خوب جدول سوق دهند.

رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه لرستان بیان کرد: در صورت پیگیری و عضویت نمایندگان استان در کمیسیون های صنعت و معدن، برنامه و بودجه، کمیسیون اقتصادی مجلس، کمیسیون انرژی و کشاورزی می تواند از کمی و کاستی استان بکاهد.

 وی با اشاره به نحوه عضویت نمایندگان در کمیسیون ها گفت: عضویت در کمیسیون ها به دو پارامتر تجربه نمایندگی در آن کمیسیون و مدرک تحصیلی بستگی دارد و این طور نیست که هر نماینده ای که مدرک تحصیلی مرتبط با کمیسیون خاصی دارد عضو آن کمیسیون شود بنابراین براساس تجربه نمایندگی و توان لابی گری با سایر نمایندگان که بسیار مهم است می‌توانند در کمیسیون‌های مختلف عضو شوند.

این کارشناس اقتصادی بيان كرد: بیشتر نمایندگان لرستان در کمیسیون هایی که به اقتصاد لرستان می‌تواند کمک کند یا داوطلب نیستند یا رشته آنها مرتبط نیست که در این زمینه دو نماینده خانم فاطمه مقصودی نماینده بروجرد و اشترینان و آقای خدابخشی نماینده الیگودرز  که داوطلب عضویت کمیسیون برنامه و بودجه هستند می توانند بر اساس شاخص های اقتصادی عضو شوند وکمک حال استان باشند.

قدرت پیگیری نمایندگان از عضویت در کمیسیون ها موثرتر است

تحلیل گر اقتصادی بیان کرد: صرفاً عضویت نماینده‌ای در یک کمیسیونی نمی‌تواند شاخص اثرگذاری برای کمک به اقتصاد استان یا تکان دادن شرایط اقتصادی و فضای کسب و کار شود و آنچه که موثر است پیگیری نمایندگان، مشاوران نمایندگان و داشتن تدوین برنامه از وضع موجود به وضع مطلوب است.

وی افزود: بنابراین یک هم افزایی باید بین مدیران اجرایی استان در حوزه استانداری، مدیران کل اقتصادی استان و نمایندگان وجود داشته باشد که نمایندگان هم قدرت پیگیری را در این زمینه داشته باشند و برنامه‌ها و شاخص‌های موجود را پیگیری و رصد و به مدیران ستادی در وزارتخانه ها اعمال کنند تا بتوانند اسناد تنظیم شده بالادستی استان را پیش ببرند و سهم استان را از آمایش کشوری پیگیری و حق عادلانه مردم شریف استان را بگیرند و در این راه قدرت پیگیری نمایندگان استان از عضویت در کمیسیون ها موثر تر است.

امیدواریم که نمایندگان لرستان در کمیسیون هایی که داوطلب شده اند، بتوانند آرا لازم را کسب و عضو کمیسیون های مربوطه شوند و در راستای پیشرفت و آبادانی استان قدمی بردارند.

انتهاي پيام/