مهدي اسماعیلی گفت: حوادث و اعتراضات اخیر در کشور آمریکا به فروپاشی این کشور خواهد انجامید و امروز مردم این کشور به ناتوانی دولت آمریکا واکنش نشان می دهند.

مهدی اسماعیلی در گفت و گو با سفیرافلاک با اشاره به حوادث اخیر آمریکا اظهار داشت: اتفاقاتی که امروزه در آمریکا رخ می دهد در واقع یکباره نبوده و این واقعیت نظام سرمایه داری و استکباری آمریکاست.

وی اضافه کرد: در میان این اتفاقات، سایر کشورهای غربی و اروپایی با این قضیه مواجه هستند و اعتراضات در کشورهای غربی و اروپایی نیز تایید کننده این حوادث است.

اسماعیلی با تاکید بر این که دنیا امروز تشنه عدالت مهدوی است تصریح کرد: امروز ملت های آزادیخواه تمایل حرکت به سمت عدالت را دارند و این یک واقعیت است که نمایان شده و بسیاری از ملت ها در این راستا حرکت می کنند.

تحلیلگر مسائل سیاسی اضافه کرد: اتفاقات و اعتراضات در آمریکا سبب شد تا تفکر و جهت گیری دولت آمریکا بیش از گذشته نمایان شود و همچنین این قضیه سبب سرافکندگی برای افرادی باشد که تلاش می کنند چهره آمریکا را بزک کنند.

وی با اشاره به رو به افول بودن آمریکا گفت: آمریکا رو به افول و فروپاشی می رود و این در حالیست که برخی می خواستند دولت آمریکا را به گونه ای دیگر نشان دهند اما نه تنها در حوادث اخیر بلکه در کرونا ناتوانی دولت آمریکا نمایان شد و در اعتراضات مردم این ناتوانی ها را اعلام کردند.

اسماعیلی تاکید کرد: دولت آمریکا توانایی اداره امور کشورش را به شکل عادلانه ندارند و تنها با تکبر و خودخواهی خود را منجی نجات کشورها می داند و در بسیاری از کشورها از جمله افغانستان، سوریه، عراق و کشورهایی دیگر مشکلاتی را ایجاد کرد.

وی اظهار داشت: امروز خود مردم آمریکا به این ناتوانی دولت واکنش نشان می دهند و روز به روز ابعاد دیگری از این مشکلات  آشکار می شود در حالی که این داستان شروع شده و اتفاقاتی دیگری نیز احتمالا رخ می دهد که نتجه آن فروپاشی آمریکا از درون است.

تحلیلگر مسائل سیاسی افزود: بی عدالتی و مشکلات در این کشور ناشی از سیاست های استکباری دولت آمریکاست و این خوی استکباری در دولت آمریکا وجود دارد.

انتهاي پيام/