اکرم جعفری گفت: افول آمريكا، مسئله دور از واقعيتی نيست و اتفاقات و حوادث اخیر در آمریکا افول آمریکا را نزدیک تر می کند.

اکرم جعفری؛مدیر حوزه علمیه نجمیه ازنا در گفت و گو با سفیرافلاک اظهار داشت: وقوع انقلاب صنعتی تحولات بزرگی در ساختار اقتصادی همه كشورهای دنيا ايجاد كرد.

وی اضافه کرد: ساختار ليبرالسيم اقتصاد آمريكا سبب بروز شكاف فاحش طبقاتی و توزيع ناعادلانه درآمدها شده به طوری که برخی از طبقات اجتماعی از امكانات و درآمدهايی مانند خريد و فروش زمين، انحصار كالاها و سلطه صنعتی برخودار هستند که برای كسب آنها زحمتی نكشيده اند.

جعفری تصریح کرد: همين مسئله مانع تقسيم عادلانه ثروت بين طبقات مختلف اجتماع شده و اين گروه بیشتر سرمايه داران يهودی – صهيونيستی مانند روچيلد و كمپانی شل، گلدواتر و راكفلرهستند كه قريب ٨٠ درصد ثروت آمريكا منحصر به آنها بوده و مانع از هرگونه تغيير نظام اقتصادی شده اند.

وی با اشاره به این که این گروه ها به دنبال حفظ منافع خود هستند، افزود: یکی از خصوصيت های نظام سرمايه داری آمريكا، ترويج مصرف گرايی است كه بخش عمده ای از پيشرفت خود را به قيمت بهره كشی از كشورهای توسعه نيافته به دست مي آورند.

استاد حوزه و دانشگاه ابتناء ساختار اقتصاد آمريكا بر نفت و تسليحات را سبب حمله نظامی این کشور به منطقه خاورميانه دانست و گفت: تحميل هزينه های نظام سرمايه داری بر عموم مردم جامعه آمريكا از طريق مصرف گرايی با حذف سياست توليد كالا و نيز بالا بودن هزينه های نظامی اين كشور، زندگی را برای 99 درصد جامعه سخت كرده است.

جعفری اضافه کرد: همه این عوامل سبب شده تا هرچند وقت يكبار اعتراضات اقتصادی گسترده ای در آمريكا رخ دهد و پيش بينی می شود افول آمريكا، مسئله دور از واقعيتی نيست.

انتهای پیام/