حامد روحانی گفت: در بازسازی مناطق سیل زده لرستان به ۸۷ درصد پيشرفت فيزيكي در واحدهای شهری و روستایی رسیده ایم.

حامد روحانی در گفت وگو با سفیرافلاک، با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۸۷ درصدی در بازسازی واحدهای شهری و روستایی، اظهار داشت: در واحدهای روستایی ۸۹%  پیشرفت و در واحدهای شهری در زمان کم جهش خیلی خوبی از ۶۳ درصد به ۷۱ درصد پیشرفت رسیده ایم.

 وی افزود: با توجه به شرایط کنونی قوانین و مقرراتی که در بحث کرونا وجود دارد و با رعایت پروتکل های بهداشتی جهش خوبی در واحدهای شهری داشته ایم.

رئیس ستاد هماهنگی بازسازی مناطق سیل زده لرستان با اشاره به ۱۳ درصد ساخت واحدهای شهری و روستایی باقیمانده در استان بیان کرد: این ۱۳ درصد باقیمانده واحدها چند بخش را شامل می شود که یک بخش آن واحد هایی هستند که دست ما نیست و ما منتظر سازمان‌های دیگر مثل کمیسیون تبصره یک ماده یک هستیم.

 روحانی اظهار داشت: تعداد زیادی پرونده در کمیسیون تبصره یک ماده یک وجود دارد و باید تشکیل و تایید شوند و بعد ما بتوانیم آنها را به واحدهای احداثی شروع به کار کنیم و وامهای به آنها تعلق دهیم و این هم جزئی از درصد باقیمانده واحدها است.

وی با اشاره به بخش دیگری از واحدهایی باقیمانده،گفت: این واحدها که خودشان مشکل دارند و افراد واحدهای خود را تا نیمه کار ساخته و به هر دلیلی آن را رها کرده است مثلاً در ایام کشاورزی هستند یا عشایر کوچ رو بوده و واحد خود را رها کرده اند.

رئیس ستاد هماهنگی بازسازی مناطق سیل زده لرستان عنوان کرد: در این وضعیت ما توانسته ایم وام‌های بلاعوض آنها را جذب و از آنجا که وامهای آنها زمانی دارند سعی کردیم وام های آنها را انتقال دهیم که اگر یک زمانی هم پایان کار را اعلام کردیم این افراد می توانند ادامه کار دهند و همکاری آنها با بنیاد قطع نخواهد شد و می توانند از وام خود استفاده کنند.

انتهای پیام/