داريوش حسن نژاد گفت: بیش از 500 هکتار از اراضی بستر رودخانه ها در لرستان تصرف شده که تاکنون 249 هکتار از اراضی بستر رودخانه های لرستان رفع تصرف شد.

داریوش حسن نژاد در گفت و گو با سفیرافلاک اظهار داشت: حفاظت از اراضی و حریم بستر رودخانه ها به عنوان شریان های حیاتی در انتقال آب بسیار ضروری است که در این راستا سال گذشته کارگروه آزادسازی بستر رودخانه ها در استان تشکیل شد.

وی اضافه کرد: حذف عوامل در حریم رودخانه، رفع تصرف یا تعیین تکلیف در بستر رودخانه ها در دستور کار قرار گرفت که در این راستا بیشترین تصرفات رودخانه های استان مربوط به خرم آباد ، ازنا و سلسله است.

حسن نژاد تصریح کرد: در چهار شهرستان خرم آباد، سلسله، الیگودرز و دورود در سنوات گذشته اقداماتی برای رفع تصرفات صورت گرفته است.

مدیرعامل آب منطقه ای لرستان با اشاره به تشکیل پرونده های تخلف در تصرف حریم رودخانه ها، گفت:۴۳۳ پرونده تخلف در این راستا تشکیل شده که پیگیری آنها جهت اجرا در دستور کار قرار دارد.

وی بیان کرد: در شهرستان ازنا در حال حاضر ۳۲ پرونده در شهرستان الیگودرز ۲۶ پرونده ، شهرستان چگنی ۱۰ پرونده، سلسله۱۵۶ پرونده، کوهدشت۳۵ پرونده، دلفان ۱۳ پرونده، پلدختر ۲۲ پرونده ، خرم آباد ۹۸ پرونده و شهرستان دورود۴۱ پرونده در مراحل اتمام رسیدگی و شروع عملیات آزاد سازی حد بستر و حریم قرار دارد.

حسن نژاد اضافه کرد: در مجموع از سنوات گذشته تا کنون حدود ۵۰۰ هکتار از اراضی بستر رودخانه های لرستان تصرف شده اند که تاکنون بیش از ۲۴۹ هکتار از اراضی رفع تصرف شده و این کار با جدیت و همکاری دستگاه ها ادامه دارد.

انتهای پیام/