كارشناس سياسي گفت: قطعا عدالت اجتماعی پیشگیری از شورش را ضمانت می کند عدالتی که امروز نبودش در سیاست اجتماعی دولت آمریکا آن را با چالش آشوب های گسترده خیابانی رو به رو کرده است.

دکتر ابوذر پیرحیاتی؛ کارشناس و تحلیل گر مسائل سیاسی در گفت و گو با سفیرافلاک در رابطه با وضعیت اقتصادی، اجتماعی ایالت متحده آمریکا و تشریح وضعیت کنونی این کشور اظهار داشت: رشد بی سابقه بیکاری در آمریکا پس از کرونا چالش هایی را پیش روی این کشور قرار داده است،ادعاهای پیاپی مردم آمریکا مبنی بر از دست دادن شغل، نمایانگر نقاط ضعف اثرگذار در اقتصاد امریکاست؛ نقاط ضعفی که همراه اتفاقات اخیر از جمله قتل جورج فلوید سیاهپوست به دست پلیس این کشور با نوعی ساختارشکنی پنهان تحت حمایت افکار سیاسی اجتماعی دولت حاکم، این کشور را با چالش هایی روبه رو کرده است.

پیرحیاتی با بیان این که این که این چالش ها می تواند آغاز یک تغییر برای جامعه رنگین پوستان در مقابل سیاست نژاد پنهان در لایه های سیاسی اجتماعی این کشور باشد، افزود: سیستم اقتصادی آمریکا بعد از بحران مالی این کشور درسال 2008 نشان داد که چالش های اقتصادی پیش روی آن می تواند ضمن چالش برای دولت، اقشارآسیب پذیر از جمله کارگران، مهاجرین، سیاهپوستان و کسب کارهای کوچک را تحت تاثیر قراردهد.

وی با اشاره به بالاگرفتن و تشدید سطح اعتراضات و ناآرامی ها در آمریکا در پی قتل جورج فلوید، تصریح کرد: شورش زبان شنیده نشده هاست و آنچه آمریکا به خصوص در دولت ترامپ به آن کمتر پرداخته است صدای تشدید فقر بین سیاه پوستان طی سالهای اخیر است، وعده آزادی و عدالتی که برآورده نشد .

استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: بخش زیادی از سفید پوستان جامعه آمریکا بیشتر نگران آرامش و حفظ وضع موجود هستند تا انسانیت، برابری و عدالت، در صورتی که قطعا عدالت اجتماعی است که پیشگیری از شورش را ضمانت می کند عدالتی که امروز نبودش در سیاست اجتماعی دولت آمریکا آن را با چالش آشوب های گسترده خیابانی رو به رو کرده است.

وی تاکید کرد: امروز چهار علت در گسترش این اعتراضات موثر بوده است؛ سیستم عدالت کیفری این کشور بطوریکه بی عدالتی ریشه داری در سیستم کیفری آمریکا وجود دارد به عنوان مثال احتمال متوقف شدن خودروهای سیاه پوستان دوبرابر سفید پوستان است.

استاد دانشگاه ادامه داد: افزایش تسهیلات و امکانات پلیس و اختیارات متنوع در استفاده از آن ها دو دهه گذشته،بیکاری ۴۰ میلیون نفر بواسطه کرونا و تعطیلی ۳ ماهه،پایین بودن سطح رهبری اجتماعی در چند دولت اخیر خصوصا دولت ترامپ که اکنون شاهد همدلی مردم و دولت نیستیم از جمله برخی دلایل گسترش اعتراضات در این ایالت است.