حميد القاصی مهر گفت: سال گذشته بیش از 2000 پرونده قاچاق کالا و ارز در استان رسیدگی شد که کشف قاچاق 39 درصد افزایش داشته است.

به گزارش سفیرافلاک، حمید القاصی مهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تبریک هفته قوه قضاییه و دهه کرامت، گفت: در سال ۷۳ به لحاظ ضرورت کنترل دولت بر لزوم قیمت گذاری کالاها و خدمات که کلیه امور بر عهده دولت بود به سازمان تعزیرات حکومتی واگذار شده است.

سرپرست تعزیرات حکومتی استان لرستان با اشاره به آمار و عملکرد این سازمان در سال گذشته در سه حوزه کالا و خدمات، تخلفات بهداشتی، دارو درمان و تخلفات قاچاق کالا و ارز، بیان کرد: در حوزه کالا و خدمات تعداد ۹ هزار و ۷۶۹ فقره پرونده وارد شعب تعزیرات حکومتی استان شده که تقریبا با کاهش یک درصدی نسبت به سال ۹۷ روبرو بوده ایم.

وی با اشاره به بحث قاچاق کالا و ارز در استان لرستان، گفت: تعداد ۲ هزار و ۵۷۲ فقره پرونده وارد شعب تخصصی شده که حدود ۹۹درصد از پرونده ها رسیدگی و صدور رای شده و ورودی رسیدگی پرونده ها به شعب استان در سال ۹۸ تسبت به سال ۹۷ حدود ۳۹ درصد افزایش وارده کشفیات قاجاق در استان داشته ایم.

وی ادامه داد: رسیدگی به پرونده های بهداشت دارو و درمان تعداد ۶۶۵ فقره پرونده به شعب تخصصی این اداره کل وارد که صد در صد رسیدگی و مختومه شده و نسب به سال ۹۷ حدود ۲ درصد افزایش وارده داشته ایم.

القاصی مهر با اشاره به بحث میزان حکومت شعب عادی و تخصصی در سه حوزه کالاو خدمات، بهداشت و دارو ودرمان، قاچاق کالا و ارز، ادامه داد: در سال ۹۷ حدود ۱۰۰ میلیارد تومان میزان محکومیت وجود داشته و در سال ۹۸ حدود ۲۸۵ میلیارد تومان بوده که در سال ۹۸ با شاهد افزایش ۱۸۴ درصدی محکومیت نسبت به سال ۹۷ بوده ایم.

این مسئول خاطرنشان کرد: در بحث آمار عملکرد۱۲ ماهه اجرای احکام، در سال ۹۸ تعداد ۶ هزار و ۵۱۹ فقره پرونده به اجرای احکام استان وارد شده که با اجرای مختومه شدن صد در صدی آنها و با رعایت شاخص های سازمانی نسبت به سال ۹۷ یک درصد کاهش داشته ایم.

القاصی مهر تصریح کرد: در اجرای پرونده کالا و قاچاق ارز تعداد یک هزار و ۱۷۲ فقره پرونده وارد اجرای احکام شده که با مختومه نمودن صد در صدی آنها و با رعایت ساخص های سازمانی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ رشد ۳۷ درصدی وجود داشته است.

سرپرست تعزیزات حکومتی استان لرستان اذعان داست: در اجرای پرونده بهداشت دارو و درمان تعداد ۴۱۴ فقره پرونده به اجرای احکام استان وارد شده که با مختومه شدن صد در صدی آنها و با رعایت شاخص های سازمانی نسبت به سال۹۷ کاهش ۳ درصدی در این حوزه بوده ایم.

وی گفت: در راستای وصول اجرای احکام استان در سال ۹۷ حدود ۱۴ میلیارد تومان و در سال ۹۸ حدود ۲۰ میلیارد تومان بوده که در قیاس با سال ۹۷ رشد ۵۴ درصدی وجود داشته است.

انتهای پیام/