امروز نوک پیکان جنگ نرم، به سوی تزلزل خانواده های ایرانی به وسیله حذف حجاب اسلامی و در پی آن شیوع بی بند و باری است.

به گزارش سفیرافلاک، حجاب حقیقتی است که به تنهایی حریف تمام  شجاعت فرهنگ غربی است/حجاب وقار است، ارزشگذاری زن است، سنگین شدن کفه‌ی آبرو و احترام اوست؛ این را باید خیلی قدر دانست و از اسلام باید به خاطر مسئله حجاب تشکر کرد، این جزو نعمت های الهی است، مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

اسلام ناب محمدی(ص) با هدف ارتقاء جایگاه زنان مسلمان و ایجاد شرایط مساعد برای او حجاب را واجب گردانید تا وی بتواند با آرامش و در کمال امنیت در اجتماع نقش آفرینی کرده و در عین حال خدشه ای به وظایف مادری و همسری وی وارد نگردد.

این در حالی است که شاهدیم رسانه های بیگانه و معاند نظام دائم در حال تلفیق شرایط وخیم بانوان مسلمان ایرانی هستند که چه نشسته اید؛ بانوان محجبه در ایران دچار ناکارآمدی و موانع متعدد می باید. اما با رصدی جزئی در احوالات زن غربی به خوبی سردرگمی، بی هویتی، بی پناهی و عدم امنیت را برایشان لمس نموده و فریاد کمک خواهی زنان مظلوم و قربانی سیاست های سرمایه داری غرب بلند شده است.

بر همگان مبرهن است که امروز نوک پیکان جنگ نرم، به سوی تزلزل خانواده های ایرانی به وسیله حذف حجاب اسلامی و در پی آن شیوع بی بند و باری می باشد به طوری که به اذعان خارج نشینان معاند نظام، با حذف حجاب و از بین بردن عفاف در زن ایرانی، دیواره های مستحکم ورود به ایران اسلامی فرو ریخته و نفوذ در همه ابعاد کشور ایران  منوط به زدن حجاب و عفاف زنان و مردان مسلمان ایرانی است. تلاش آنها بر این است که در سیاستگذاری های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اموری را ارزشمند و نیازهایی را واقعی جلوه دهند که الزاما از نیاز واقعی حکایت نمی کنند و این گونه است که متاسفانه شاهدیم، نیازهای کاذب به دغدغه اجتماعی و در نهایت مطالبه در برنامه ریزی های کلان و در ابعاد فرهنگی تبدیل شده است.

در این میان لازم است تا مسئولان و تصمیم گیران در حوزه فرهنگی با بهره گیری از بصیرت و شناخت کامل از جزئیات نفوذ در مسائل فرهنگی به خصوص عفاف و حجاب در کشور از پرداختن به موضوعات حاشیه ساز و مورد خوشایند معاندین و دشمنان ایران اسلامی پرهیز نموده و سیاستگذاری های فرهنگی به جای پرداختن به اسناد بین المللی، با بهره گیری از اسناد بالادستی راه های نفوذ را مسدود نمایند.

ما زنان تمدن ساز ایران اسلامی خواهان دخالت و نظارت سه قوه مقننه مجریه و قضائیه در روند فرهنگی جامعه به منظور رسیدن به شرایط مطلوب هستیم و انتظار داریم، همانگونه که شناسایی و برخورد با مفاسد اقتصادی در سطح کلان جامعه مورد توجه قرار گرفته است همانطور نیز شاهد برخورد روشن، صریح و قانونی با مفسدان حوزه های فرهنگی و اعتقادی مردم بوده و مسئولان بدانند که آسیب های وارده از انحرافات زندگی در جامعه کم  از آسیب های اقتصادی نیست و چه بسا در بسیاری موارد زیربنای شکل گیری آسیب های کلان تر می باشد.

امروز وظیفه تمام مسئولان است تا با اقدامات خویش مانع از گسترش فحشا در کشور و وخیم تر شدن اوضاع شوند، بی شک اگر جوانان ما با جریان نفوذ در حوزه حیاو عفت آشنا شوند، می توانیم به سهولت این تهدید را رفع کنیم و شاخص حجاب در جامعه اسلامی را ارتقا دهیم.

همچنین مصرانه از دستگاه های متولی عفاف و حجاب می خواهیم، جهت شناساندن عمق و محتوای حجاب و عفاف برنامه ریزی و از نفوذ مصادیق فرهنگ مبتذل غرب با هر نام و عنوانی جلوگیری نمایند تا جوانان پاک انقلابی بتوانند در کمال آرامش روحی و جسمی، اجتماع را به محیط مناسبی برای کار و تلاش تبدیل و سلامت روانی و اخلاقی جامعه را تضمین نمایند.

ما زنان تمدن ساز ایران اسلامی از زنان و دختران آزاد اندیش می خواهیم، برای خنثی نمودن توطئه های فرهنگی دشمن با تداوم رعایت پوشش عفیفانه دختران مسلمان ایرانی، بار دیگر الگویی بی بدیل از هویت ملی و دینی خود را به جهان تشنه معنویت هدیه نمایند.

ستاد مردمی عفاف و حجاب