با خاموش کردن ۱۵ دقیقه ای کولر خود در ساعات پیک مصرف به اندازه تمام بودجه آموزش و پرورش و عمران کشور صرفه جویی کنید.

به گزارش سفیرافلاک، با خاموش کردن ۱۵ دقیقه ای کولر خود در ساعات پیک مصرف به اندازه تمام بودجه آموزش و پرورش و عمران کشور صرفه جویی کنید

آیا میدانید: متوسط ظرفیت هر کولر ۲ کیلووات هست و هزینه سرمایه گذاری یک کیلووات نیروگاه برابر با ۱۰میلیون تومان؟! یعنی هر کولر که روشن می شود باید به اندازه ۲۰ میلیون تومان  در شبکه سرمایه گذاری کرد؟

پیک بار شبکه روزها از ساعت ۱۲ تا ۱۶ اتفاق می افتد. یعنی روزی ۴ ساعت. در کل تابستان، مجموع ساعت پیک کمتر از ۳۰۰ ساعت هست. برای این ۳۰۰ ساعت باید حداقل ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه احداث کرد که فقط قرار هست در همین ۳۰۰ ساعت کار کنند. هزینه احداث ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه حداقل برابر با ۵۰۰۰۰ میلیارد تومان است. ۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه تنها برای ۳۰۰ ساعت از ۸۷۶۰ ساعت سال.

حالا اگر هر کدام از ما تنها به مدت ۱۵ دقیقه در روز در پویش #به_وقت_روشنایی یک کولر را تنها به مدت ۱۵ دقیقه خاموش کنیم، یعنی ۱۰ میلیون تومان از این هزینه ها کم کردیم. اگر یک میلیون نفر شرکت کنیم، یعنی ۱۰ هزار میلیارد تومان صرفه جویی گردیم و به اندازه مصرف کل استان گلستان صرفه جویی کردیم. اگر ۲ میلیون شرکت کنیم به اندازه کل مصرف مازندران صرفه جویی کردیم.

مشارک ۵ میلیون نفر یعنی صرفه جویی به اندازه کل مصرف تهران. یعنی صرفه جویی ۵۰ هزار میلیارد تومانی.  بودجه کل آموزش و پرورش در سال ۹۸ ، ۵۶ هزار میلیارد تومان بود. یعنی صرفه جویی به اندازه کل بودجه عمرانی کشور.

انتهای پیام/