مرحله دوم رزمایش همدلی و کمک مومنانه توسط سپاه استان لرستان برگزار شد.

به گزارش سفیرافلاک، مرحله دوم رزمایش مواسات، همدلی و کمک مومنانه سپاه استان لرستان برگزار شد.

انتهای پیام/