خادمی، استاندار لرستان گفت: طرح تأمین آب 2 هزار هکتار از اراضی کشاورزی لرستان در قالب جهش تولید اجرا می شود.

به گزارش سفیرافلاک، سید موسی خادمی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان اظهار داشت: مشکل تأمین برق و آب مورد نیاز ۷۰۰ هکتار اراضی کشاورزی استان رفع شده است.

وی افزود: تأمین نیازهای زیرساختی ۳۰۰ هکتار زمین کشاورزی استان نیز در دست اجراست.

استاندار لرستان با بیان اینکه برق زیر ساخت های حوزه آب کشاورزی تأمین شود عنوان کرد: طرح تأمین آب دو هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان در قالب طرح جهش تولید در حال تکمیل است.

وی بیان کرد: به منظور تکمیل هر چه سریعتر طرح های کشاورزی، نسبت به معرفی پیمانکار توانمند اقدام شود، پیمانکاران طرح های کشاورزی متعهد به اجرا و اتمام طرح های در دست اقدام باشند.

خادمی تصریح کرد: موضوع امکان سنجی طرح تبدیل اراضی دیم به آبی سریعتر انجام شود، در حوزه آب کشاورزی باید به میانگین کشوری برسیم و از حداکثر آب تخصیصی به استان برای توسعه کشاورزی بهره برداری کنیم.

انتهای پیام/