جان کری در روزهای انعقاد برجام: توافق برجام آنقدر بی نظیر است

به گزارش سفیرافلاک، جان کری در روزهای انعقاد برجام: توافق برجام آنقدر بی نظیر است که حتی یک کشور از اعضا می تواند همه آن را لغو و همه تحریم ها را بر گرداند(اشاره به مکانیسم ماشه)

پی نوشت: در آن روزها ظریف و روحانی در پاسخ به منتقدان که مکانیسم ماشه در برجام را حماقت می دانستند می گفتند: شما به ما اعتماد ندارید؟

انتهای پیام/