جنایت ظالمین تاریخ در حق مستضعفین همواره وجود داشته است به طوری که در تاریخ گذشته شاهد ظلم یزید بر علیه امام حسین و یارانش بودیم و حال آل سعود به همان منش ادامه داده و مردم و زنان و کودکان یمنی را به شهادت می رساند.

به گزارش سفیرافلاک، جنایت ظالمین تاریخ در حق مستضعفین همواره وجود داشته است به طوری که در تاریخ گذشته شاهد ظلم یزید بر علیه امام حسین و یارانش بودیم و حال آل سعود به همان منش ادامه داده و مردم و زنان و کودکان یمنی را به شهادت می رساند به همین دلیل این پایگاه خبری روضه مصوری را از واقعه عاشورا در دشت نینوا تا جنایت آل سعود در یمن آماده کرده است که در ذیل به آن می پردازیم.