مرحله دوم رزمایش کمک مومنانه سپاه لرستان آغاز شد.

به گزارش سفیرافلاک، مرحله دوم رزمایش کمک مومنانه سپاه با «شعار ملت امام حسینیم» با توزیع بیش از ۱۰ هزار بسته معیشتی در لرستان آغاز شد.