محمد خاتمي از سران فتنه و از حاميان اصلي دولت روحاني در ادامه كنشهاي انتخاباتي اصلاح‌طلبان، با انتشار ويديويي پس از چند سال از خودش رونمايي كرد.

به گزارش سفیرافلاک، آقای تَکرار بدون عذرخواهی از مردم بابت تشویق به رأی دادن به روحانی و بدون اشاره به مقصر بودن اصلاح طلبان در مشکلات معیشتی امروز، سعی کرد با کلی‌گویی‌های همیشگی خود و جریان متبوعش را دغدغه مند مردم نشان دهد

حدود ٩ ماه مانده به انتخابات جریان اصلاحات تلاش می کند با فاصله‌گرفتن از دولت و همچنین با تولید سوژه‌های داغ رسانه‌ای و انتخاباتی از پاسخگویی به عملکرد دولت مورد حمایتش فرار کند و همچنین نام خود را در ذهن مردم به عنوان گزینه بالقوه جایگزین دولت ثبت کند.