کریمی، مدیر کل امور عشایری لرستان گفت: 5 میلیارد تومان اعتبار برای تامین آب شرب کانون های عشایری لرستان اختصاص یافت و 350 خانوار عشایری از آب شرب بهره مند می شوند.

سعید کریمی در گفت و گو با خبرنگار سفیر افلاک با بیان اینکه وضعیت آب شرب در مناطق عشایری رضایت بخش است اظهار داشت: مبلغ پنج میلیارد تومان اعتبار برای آبرسانی ۳۵۰ خانوار عشایری در نظر گرفته شده تا دسترسی به آب شرب سالم داشته باشند.

وی افزود: بیش از ۱۴ هزار خانوار عشایری در استان لرستان زندگی می کنند که در حال حاضر ۴۳ درصد از جمعیت عشایری در استان لرستان از آب شرب سالم بهره مند هستند که با اجرای پروژه آبرسانی جدید میزان بهره مندی خانوارها افزایش می یابد.

مدیرکل امور عشایری استان لرستان از راه اندازی کارگاه کنسانتره تامین علوفه دام در استان خبر داد و عنوان کرد: این کارگاه با هدف تامین علوفه برای پروار دام راه اندازی می شود که  هدف از این کارگاه دسترسی راحت و آسان عشایر به علوفه برای دام است.

وی تصریح کرد: سوله این کارگاه قبلا ساخته شده و همچنین برای تجهیزات این کارگاه بیش از یک میلیارد تومان هزینه شده است. انتهای پیام