به دنبال گستاخی نشریه فرانسوی شارلی ابدو به ساحت مقدس پیامبر اکرم(ص) مردم کوهدشت با تجمع و سردادن شعارهایی به این اقدام واکنش نشان داد.