کریمی، مدیرکل ورزش وجوانان لرستان گفت: برنامه های گسترده و تاثیرگذاری در حوزه ورزش های روستایی استان انجام گرفته که در سطح روستاها نمود یافته است.

به گزارش سفیر افلاک، به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش وجوانان  لرستان علی کریمی اظهار داشت: باتوجه به ظرفیت های لرستان در حوزه ورزش روستایی باید این برنامه ریزی ها و تلاش ها برای پای کار آوردن مردم روستاها به ورزش دوچندان شود.

وی افزود: در چند سال گذشته برنامه های اجراشده در حوزه ورزش روستایی که از طرف وزارت ورزش وجوانان و فدراسیون ورزش های روستایی طراحی شده بود نمود وتاثیر بسیارخوبی در سطح جامعه روستایی ما داشته است.

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان تصریح کرد: طرح ارسال  تجهیزات به خانه های ورزش روستایی، اجرای طرح خوشه چین وهمچنین برنامه های گسترده مختلف در حوزه ورزش روستایی ازجمله  برنامه های اجراشده توسط اداره کل ورزش استانها و هیئت های ورزش روستایی بود که در لرستان به خوبی انجام گرفته  است.

انتهای پیام/