ساعت رسمی کشور یک ساعت به عقب کشیده می‌شود.

به گزارش سفیرافلاک، طبق قانون هرساله ساعت رسمی کشور از ساعت ۲۴ روز سی ام شهریور یک ساعت به عقب کشیده می‌شود.

قانون تغییر ساعت رسمی کشور در سال ۱۳۸۶ تصویب شده و هر سال در ساعت ٢۴ روز اول فروردین ماه یک ساعت به جلو کشیده و در ساعت ٢۴ روز سی‌ام شهریورماه به حال سابق برمی‌گردد.