مسلم معین؛ مسئول سازمان فضای مجازی بسیج در ویژه برنامه تلویزیونی شبکه امید درخصوص دومین رویداد سراسری تولید محتوای دیجیتال بسیج توضیحات کاملی ارائه داد که در این فیلم می توانید مشاهده کنید.