نمایشگاه «اقتدار ۴۰» در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی لرستان تا پایان هفته دفاع مقدس پذیرای عموم بازدید کنندگان است.