خادمی، استاندار لرستان گفت: کارخانه نوآوری لرستان در آینده نزدیک ایجاد خواهد شد.

به گزارش سفیر افلاک به نقل از روابط عمومی استانداری لرستان سید موسی خادمی با اشاره به پرداخت بدهی دستگاه های اجرایی با استفاده از تهاتر، اظهار داشت: در طول سه سال گذشته بیش از ۲۳۰ میلیارد تومان اعتبار در لرستان تهاتر شده و از این طریق منابعی را بدون آنکه در بودجه لحاظ شود، به استان تزریق شده است.

وی افزود: در قانون بودجه برای هر دستگاه اجرایی سهمی تعیین شده است و آنها باید پیگیری های لازم را در جهت جذب سهم خود انجام دهند.

استاندار لرستان تصریح کرد: پیگیری اعتبارات شناور و متفرقه در قانون بودجه کشور از محل ۱۴ میلیارد تومان اعتبار، از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه امروز بود که مورد تأکید قرار گرفت. مدیران دستگاه های اجرایی موظف به پیگیری برای جذب سهم تعریف شده دستگاه خود در مدت زمان معین هستند.

وی با بیان این مطلب که در هر ردیف بودجه کشور، پنج درصد آن به عنوان سهم لرستان باید جذب شود، عنوان کرد: به نسبت جمعیت، سهم لرستان در بودجه کشور بین دو تا سه درصد است که به منظور تلاش بیشتر مدیران دستگاه های اجرایی در جهت احقاق حقوق مردم استان، این رقم تا پنج درصد در نظر گرفته شده است.

خادمی گفت: با توجه به اعتبار ۱۰ میلیارد تومانی و کمک های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به استان، کارخانه نوآوری لرستان در آینده نزدیک ایجاد خواهد شد.

انتهای پیام/