جهانی، مدیر کل تامین اجتماعی لرستان گفت: تامین اجتماعی 800 میلیارد تومان از شهرداری ها و واحدهای تولیدی و دیگر کارفرمایان طلب دارد.

علی جهانی در گفت و گو با خبرنگار سفیر افلاک اظهار داشت: ۸۸ درصد از منابع تامین اجتماعی از طریق حق بیمه تشکیل می شود و براساس منابعی که دارد به عنوان یک سازمان اقتصادی اجتماعی و مبتنی بر درآمد، هزینه، محل تامین همه مصارف و تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت از همین محل حق بیمه هایی است که کارفرماها پرداخت می کنند و تحت پوشش قرار دارند.

وی با اشاره به مطالبات تامین اجتماعی افزود: تامین اجتماعی لرستان ۸۰۰ میلیارد تومان از کارفرمایان، شهرداری ها و موارد دیگر طلب دارد و این بدهی در طول سال ها ایجاد شده که مربوط به حوزه های مختلف است.

مدیر کل تامین اجتماعی لرستان تصریح کرد: بیش از ۲۵ درصد مطالبات تامین اجتماعی مربوط به شهرداری های استان است  که البته ساز و کارهایی موثر برای این موضوع و پرداخت بدهی ها دیده شده و طرح های بخشودگی جرائم در نظر گرفته شد که متاسفانه کارفرمایان کمتر استفاده کردند.

وی گفت: در همین راستا کمیته تسهیل برای پرداخت بدهی ها ایجاد شده تا بتوان مطالبات را وصول کرد و با تامین درآمدها، بتوانیم تعهدات خود را در قالب های مختلف انجام دهیم.

جهانی با اشاره به این که در استان لرستان حدود ۸۰۰ هزار نفر جمعیت تحت پوشش قرار دارند افزود: بین ۴۵ تا ۵۰ درصد از جمعیت استان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند و تعداد مستمری بگیران با افراد تبعی ۲۸۰ هزار نفر هستند.

وی خاطر نشان کرد: یکی از اقدامات برای پرداخت بدهی ها، تهاتر است که با شهرداری ها برای تهاتر به توافق رسیدیم و بخشی از مطالبات از این طریق پرداخت شد.

مدیر کل تامین اجتماعی لرستان با بیان این که هر ماه به طور متوسط ۲۰۰ میلیارد تومان تعهدات توسط تامین اجتماعی پرداخت می شود عنوان کرد: ۸۰ درصد از این تعهدات در حوزه مستمری و بازنشستگی است و مابقی خدمات درمانی و خدمات کوتاه مدت و بلند مدتی است که به بیمه شده ها متناسب با نیازشان پرداخت می شود.

وی بیان کرد: درآمد تامین اجتماعی در ماه کمتر از ۱۵۰ میلیارد تومان است و در کنار این درآمد از درآمدهای مرکزی و ستادی نیز برای ارائه خدمات استفاده می گردد و ۳۲ نوع خدمت را به بیمه های تامین اجتماعی پرداخت می شود.

جهانی بیان کرد: در نیمه اول سال جاری ۱۴۰۰ میلیارد تومان هزینه و خدمات ارائه شده که شامل بیمه بیکاری، مستمری، مابه تفاوت و طرح همسان سازی مستمری بیگران بوده است.

وی تصریح کرد: امسال تعداد مستمری بگیران در استان ۴۵ درصد افزایش داشته در حالی که اشتغال و بیمه شده ها ۳ درصد رشد داشته است. در شش ماهه اول امسال هفت هزار مستمری بگیر جدید در استان اضافه شده که از خدمات تامین اجتماعی استفاده می کنند.

انتهای پیام/