طهماسبی، مدیر کل کتابخانه های لرستان گفت: 3 پروژه کتابخانه ای همزمان با هفته کتاب در لرستان به بهره برداری می رسد.

فرشته طهماسبی در گفت و گو با خبرنگار سفیر افلاک اظهار داشت: در استان لرستان ۱۳ پروژه کتابخانه وجود دارد که هر کدام پیشرفت فیزیکی مختلفی دارند.

وی افزود: اداره کتابخانه ها بهره بردار بوده و مجری طرح با راه و شهرسازی و یا ارشاد است که بعد از تکمیل به اداره کتابخانه ها تحویل می دهند و این اداره بعد از تجهیز در اختیار عموم قرار می دهد.

مدیر کل کتابخانه های لرستان تصریح کرد: از تعداد ۱۳ پروژه کتابخانه ها در استان تلاش داریم تا طی یک ماه آینده و همزمان با هفته کتاب دو پروژه روستایی و یک پروژه شهری افتتاح شود که دو پروژه روستایی مربوط به بروجرد و رومشکان بوده و کتابخانه آیتی شهرستان بروجرد در صورت تکمیل و تجهیز به بهره برداری می رسد.

وی با بیان اینکه دو کتابخانه روستایی تکمیل، تجهیز و آماده افتتاح است عنوان کرد: با توجه به این که کتابخانه ها محیط های عمومی هستند سعی می شود تجهیزات به روزی داشته باشند که هزینه این تجهیزات از طریق نهاد کتابخانه ها یا از منابع استانی تامین می شود.

طهماسبی به سهم نیم درصد شهرداری اشاره کرد و گفت: کتابخانه ها به عنوان یک نهاد غیر دولتی که عمده مخارج جاری و هزینه های جاری را از محل همین نیم درصد پرداخت می کنند اماهیچ شهرداری هیچگاه حتی ۱۰ درصد از این مبلغ سهم را در کل پرداخت نکرده است.

وی بیان کرد: برخی از شهرداری ها اصلا این نیم درصد را پرداخت نکرده اند که علت عدم پرداخت را نداشتن درآمد شهرداری عنوان کرده اند. از نیم درصد سهم شهرداری ها برای کتابخانه ها، خیلی کم پرداخت می شود که ضروری است تا شهردای ها نسبت به این موضوع توجه نمایند.

انتهای پیام/