مردانی گفت: ملتمسانه خواستیم که سفر نروید؛ شرایط کرونا اسف‌بار است.

به گزارش سفیرافلاک، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا اظهار داشت: تاکنون چندین بار از مردم ملتمسانه خواهش کردیم برای کمک به کاهش بار بیماری برای کادر درمان و کاهش موارد بیماری سفر نروند.

براساس پیش‌بینی‌ها در صورتی که مردم به توصیه‌های بهداشتی عمل نکرده و به سفر بروند، میزان مرگ و میر کرونا می‌تواند تا ۲ برابر افزایش یابد. شرایط کرونا اسف‌بار است.