به مناسبت دهه سوم صفر تعداد 700 بسته معیشتی بین نیازمندان کوهدشت در قالب مرحله سوم رزمایش کمک مومنانه توزیع شد.