رئیس جهاد دانشگاهی با بیان اینکه محققان جهاد ساخت تجهیزات گلخانه ای را به صورت هوشمند در پیش گرفته اند، گفت: این پروژه تا یکسال به طول می انجامد.

به گزارش سفیرافلاک، حمیدرضا طیبی اظهار داشت: کشاورزی هوشمند و دانش هوشمندسازی یکی از فعالیت هایی است که محققان جهاددانشگاهی به آن ورود پیدا کرده اند.

رئیس جهاد دانشگاهی با بیان اینکه برای ایجاد گلخانه های بزرگ با ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره)قراردادی منعقد کرده ایم، بیان کرد: ما مجبور هستیم به علت محدودیت های منابع آبی به سمت کشت گلخانه ای برویم تا میزان مصرف آب را به راحتی مدیریت کنیم.

وی با بیان اینکه تمام تجهیزاتی که در گلخانه ها مورد استفاده قرار می گیرند، وارداتی هستند، بیان کرد: از این رو لازم بود که در این شرایط اقتصادی در زمینه تولید تجهیزات ورود پیدا کنیم.

وی ادامه داد: از این رو محققان جهاد طی این قرارداد بنا دارند تجهیزات مکانیکی و الکترونیکی گلخانه ها را طراحی کنند و در اختیار قرار دهند.

رئیس جهاد دانشگاهی با تاکید بر اینکه محققان جهاددانشگاهی خواجه نصیر این کار را بر عهده گرفته اند، بیان کرد: قرار است این پروژه کمتر از یک سال اجرایی شود.

وی تاکید کرد: در این پروژه، محققان جهاد، دانش هوشمندسازی را بدست آورده اند که این می تواند یک مزیت صادراتی در منطقه نیز باشد.

  • منبع خبر : مهر