بسیجیان جهادگر کوهدشت در لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر حضورفعال جوانان در سنگر مقابله با ویروس کرونا، اقدام به ضدعفونی و توزیع ماسک در روستای محروم قرعلیوند کردند.