صیادی، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی لرستان گفت: ۱۱ پروژه ایستگاه پمپاژ آب کشاورزی در استان لرستان به بخش خصوصی واگذار می شود.

به گزارش سفیر افلاک به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی لرستان، نامدار صیادی با اشاره به واگذاری ۱۱ پروژه ایستگاه پمپاژ بخش کشاورزی در استان به بخش خصوصی اظهار داشت: واگذاری این پروژه ها بر اساس دستورالعمل واگذاری پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای به بخش غیر دولتی به استناد ماده ۲۷ قانون الحاق ۲ بودجه سال ۹۹ کشور انجام می‌شود.

وی افزود: واگذاری این پروژه ها یکی از اولویت های بخش کشاورزی است و رویکرد سازمان جهاد کشاورزی لرستان نسبت به این مسئله مثبت بوده و تمام تلاش خود را برای واگذاری به بخش خصوصی انجام می دهد.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی لرستان تصریح کرد: در این راستا ۱۱ پروژه به صورت اولویت بندی شده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اعلام شده‌اند و در حال حاضراطلاعات تعداد هفت پروژه تکمیل گردیده است.

وی بیان کرد: در این راستا سه  پروژه ایستگاه پمپاژ میشاخور و زوران چم در شهرستان چگنی و ایستگاه پمپاژ چم کبود خاصی آباد شهرستان رومشکان گزارش تصمیم‌ آنها‌ آماده شده که نیاز است گزارش تصمیم این سه پروژه ظرف ۷۲ ساعت کاری توسط کمیته منتخب سازمان مطالعه و تایید شده و سپس به کارگروه واگذاری استان ارجاع داده شود.

انتهای پیام/