آشتاب، مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان گفت: بیش از ۱۶ تبعه خارجی غیرمجاز شاغل در لرستان شناسایی و با همکاری نیروهای انتظامی از کشور اخراج شدند.

به گزارش سفیرافلاک، به نقل از روابط عمومی اداره کار لرستان، علی آشتاب وجود اتباع خارجی غیر مجاز را دارای آسیب‌های جدی برای جامعه و استان عنوان کرد و اظهار داشت: با توجه به مشکل اشتغال جوانان استان، وجود اتباع خارجی بدون مجوز و اشتغال این افراد در واحدهای اقتصادی ‌علاوه‌ بر ایجاد تبعات سوء فراوان، مشکلات فرهنگی، اقتصادی و امنیتی باعث اتلاف نیروی کار داخلی می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت و ضرورت شناسایی و جلوگیری از اشغال فرصت‌های شغلی توسط اتباع بیگانه غیر مجاز در استان افزود: در هفت ماهه سالجاری بیش از  ۴۸۹ مورد بازرسی در این خصوص توسط بازرسان کار استان و ۶۰ مورد گشت مشترک با نیروی انتظامی انجام شد که منجر به شناسایی بیش از ۱۶ تبعه خارجی غیرمجاز شاغل در استان شد که با همکاری نیروهای انتظامی از کشور اخراج شدند.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان عنوان کرد: با توجه به معضل بیکاری در استان و اهمیت استفاده از جوانان استان از فرصت‌های شغلی، شناسایی و اخراج اتباع بیگانه غیر مجاز از محیط های کاری استان در دستور کار قرار دارد.

وی بیان کرد: به موجب ماده ۱۸۱ قانون کار، به کارگیری اتباع بیگانه فاقد مجوز کار در هر شغلی جرم محسوب می شود که در همین راستا در هفت ماهه سال ۹۹بیش از  دو کارفرما که اتباع خارجی غیر مجاز را به کارگیری کرده اند شناسایی و ضمن ابلاغ برگ جریمه، به مراجع قضایی معرفی شدند.

آشتاب با اشاره به جایگزینی نیروهای بومی به جای اتباع بیگانه در واحدهای کارگری استان تصریح کرد: در مجموع ۱۰ نفر جایگزین اتباع بیگانه در واحدهای کارگری استان شدند.

وی گفت: واحدهای کشاورزی، صنعتی و خدماتی که اتباع بیگانه غیرمجاز به کار می‌گیرند به استناد بند(ج) ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ضمن معرفی به مراجع قضایی روزانه مبلغ ۱۵۴ هزار تومان جریمه خواهند شد.