گودرزی، نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آمریکا ناقض حقوق بشر است گفت: آمریکا و دیگر همدستانش برای تسلط و چنبره بر منافع و سرمایه های دیگر کشورها اقدام به سر دادن شعارهای فریبنده می کنند.

عباس گودرزی در گفتگو با خبرنگار سفیرافلاک اظهار داشت: آمریکا با فریب و دروغگویی در بین ملت ها آشوب و اغتشاش ایجاد می کند و ذات پلید آمریکا با فریب و نیرنگ است.

وی افزود: آمریکا با دروغ، از شعارهای حقوق بشر و دفاع از حقوق انسانها صحبت می کند در حالی که عکس آن عمل می کند و با فریب کاری به دنبال منافع خود است.

گودرزی تصریح کرد: آمریکا و دیگر همدستانش برای تسلط و چنبره بر منافع و سرمایه های دیگر کشورها اقدام به سر دادن شعارهای فریبنده می کنند.

نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعتراضات علیه آمریکا عنوان کرد: امروز بسیاری از کشورهای دنیا  به ماهیت خبیث آمریکا پی برده اند و در برابر آمریکا ایستادگی و مقاومت می کنند.

وی با اشاره به نقض حقوق بشر بیان کرد: آمریکا در حالی شعار حقوق بشر سر می دهد که خود بزرگترین ناقض حقوق بشر است و در کشورهای مختلف برای رسیدن به منافع از هیچ جنایتی دریغ نکرده است.

انتهای پیام/