همزمان با 13 آبان روز استکبار ستیزی پویش مرگ بر آمریکا در سراسر کشور راه اندازی شد و مردم با دست نوشته هایی نفرت خود را از آمریکا اعلام کردند.

به گزارش سفیرافلاک، همزمان با سراسر کشور در روز ۱۳ آبان پویش سراسری مرگ بر آمریکا راه اندازی شد.

با توجه به این که امسال به دلیل شیوع کرونا مراسم راهپیمایی و تجمع در این روز برگزار نشد، مردم در سراسر کشور در پویش سراسری مرگ بر آمریکا شرکت کردند و با دست نوشته های خود خشم و انزجار خود را علیه استکبار نشان دادند.

امروز هر کسی در هر جایی با هر پست و تصویری در فضای مجازی نشان دادند که روز به روز نفرت مردم از شیطان بزرگ بیشتر می شود و اتحاد مسلمانان برای بیداری اسلامی افزایش می یابد.