معاون طراحی و تضمین ماموریت پژوهشگاه فضایی ایران گفت: پژوهشگاه فضایی ایران در حال پشت سر گذاشتن مراحل امکان سنجی و طراحی مفهومی ساخت ماهواره ناهید ۳ است.

به گزارش سفیرافلاک، علی جعفر صالحی معاون طراحی و تضمین ماموریت پژوهشگاه فضایی ایران با بیان اینکه گام سوم در حوزه توسعه ماهواره‌های مخابراتی، طراحی و ساخت ماهواره ناهید ۳ است اظهار داشت: اکنون پژوهشگاه فضایی ایران  در حال پشت سر گذاشتن مراحل امکان سنجی و طراحی مفهومی ساخت ماهواره ناهید ۳ است در واقع این ماهواره گام نهایی این پژوهشگاه برای رسیدن به مدار عملیاتی ژئواست.

* نیازمند توسعه فناوری‌های جدیددر حوزه پرتاب و هم در حوزه طراحی و ساخت ماهواره هستیم

وی افزود: در حال حاضر کشور در حوزه پرتاب و هم در حوزه طراحی و ساخت ماهواره نیازمند توسعه فناوری‌های جدیدی است. بنابراین باید یکسری گام‌هایی را برای توسعه فناوری تدارک ببینیم که  نه تنها عملیاتی شدن این ماهواره به اثبات برسدبلکه شاهد دستاورد قابل توجهی خواهیم بود.

*  در ماهواره ناهید ۳  تثبیت فناوری می کنیم

جعفر صالحی تصریح کرد: در ماهواره ناهید یک باند کیفی را برای اولین بار به کار گرفتیم اما ظرفیت ارتباطات تلفنی دراین ماهواره محدود بوده است.  اما در ناهید ۲ این ظرفیت افزایش پیدا کرده است به طوری که زیر سیستم‌ها ارتقا یافته است اما در ماهواره ناهید ۳ ما ترنسفوردهای مورد نیاز است تا ماهواره ژئو در حوزه عملیاتی به کار گرفته شود که با این کار ما می‌توانیم تثبیت فناوری بکنیم.

* ابلاغ فاز مطالعات و امکان سنجی ماهواره ناهید ۳ از طرف سازمان فضایی کشور

وی ادامه داد: فاز مطالعات و امکان سنجی ماهواره ناهید ۳ از طرف سازمان فضایی کشور به پژوهشگاه فضایی ابلاغ شده است. اکنون این ماهواره در فاز مطالعات وامکان سنجی و طراحی مفهومی در پژوهشکده فضایی قرار دارد. امیدواریم بتوانیم  تا آخر سال جاری قرارداد این ماهواره را با سازمان فضایی به امضا برسانیم.

معاون طراحی و تضمین ماموریت پژوهشگاه فضایی ایران با بیان اینکه از شرکت‌های دانش‌بنیان که در حوزه فضا کار می‌کنند دعوت می‌کنیم در شبکه‌ همکار پژوهشگاه فضایی قرار گیرند ، گفت:  مرکز نوآوری فضایی در حال شکل‌گیری است  و  ما حمایت‌های مشاوره علمی – زیرساختی و مالی و واگذاری پروژه‌ها را در دستور کار داریم همچنین بخشی از این مجموعه مرکز نوآوری در اختیار نخبگانی قرار می‌گیرد که طرح‌های مرتبط با فضا دارند و هنوز شرکت  ندارند.

  • منبع خبر : فارس