رئیس فدراسیون دوومیدانی با صدور حکمی سیاوش سپهوند را به‌عنوان مسئول کمیته استعدادیابی و رده‌های سنی پایه فدراسیون منصوب کرد.

به گزارش سفیر افلاک، هاشم صیامی رئیس فدراسیون دوومیدانی با صدور حکمی سیاوش سپهوند رئیس هیات دوومیدانی لرستان را به‌عنوان مسئول کمیته استعدادیابی و رده‌های سنی پایه فدراسیون منصوب کرد.

سپهوند از قهرمانان سابق رشته دوومیدانی است که سابقه مربیگری در تیم‌های ملی رده پایه را در کارنامه دارد.

در متن این حکم آمده است:

جناب آقای سیاوش سپهوند

نظر به تعهد و سوابق مدیریتی و ورزشی جنابعالی، به‌موجب این ابلاغ به‌عنوان مسئول کمیته استعدادیابی و رده‌های سنی پایه فدراسیون منصوب می‌شوید.

انتظار دارد با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان و متخصصان نسبت به اجرای امور ذیل اهتمام معمول دارید:

۱-توجه به‌نظام برنامه محور مبتنی بر اصول علمی و دستاوردهای تجربه‌شده در حوزه استعدادیابی

۲-همکاری با هیات های استانی به‌منظور توسعه دوومیدانی در رده‌های پایه

۳-استفاده از خرد جمعی و کارشناسان نخبه در تصمیم‌های کمیته استعدادیابی و رده‌های سنی پایه

امید است با اتکال به نیروهای لایزال الهی و بهره‌گیری از تمام نیروهای کارآمد، پتانسیل و ظرفیت‌های فدراسیون و هیات های دوومیدانی استان‌ها در راستای کشف، جذب و پرورش استعدادهای ورزشی باهدف پشتوانه سازی تیم‌های ملی نوجوانان و جوانان موفق و مؤید باشید.

انتهای پیام/