قنبریان، مدیرکل استاندارد لرستان گفت: 77 واحد صنفی تیرچه فاقد استاندارد در استان وجود دارد که فرصت 2 ماهه داده شده تا پروانه استاندارد داشته باشند و در غیر این صورت تعطیل می شوند.

مرضیه قنبریان در گفت و گو با خبرنگار سفیرافلاک اظهار داشت: با توجه به این که تیرچه در سقف استفاده می شود و استاندارد آن در راستای ایمنی ساختمان بسیار مهم است، استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد ضروری است.

وی افزود: در استان لرستان به ۷۷ واحد صنفی تولیدکننده تیرچه که فاقد استاندارد بوده و مشغول به کار هستند، اخطار داده شده که ظرف دو ماه فرصت می توانند برای دریافت پروانه استاندارد اقدام کنند و در غیر این صورت واحد آنها تعطیل می شود.

مدیرکل استاندارد لرستان تصریح کرد: این واحدها پروانه کسب دارند ولی پروانه استاندارد ندارند و با توجه به ضرورت استاندارد تیرچه، در صورت بی توجهی به این موضوع پروانه کسب آنها باطل می شود.

قنبریان عنوان کرد: همچنین در استان سه واحد صنعتی تولید تیرچه وجود دارد که هر سه واحد دارای مجوز هستند اما تنها یکی از این واحدها دارای پروانه استاندارد بوده و دو واحد دیگر پروانه ندارند که دراین راستا یکی از واحدها به مرجع قضایی معرفی شده است.

وی بیان کرد: استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد الزامی است و از نظر ایمنی ساختمان را تایید می کند که در این راستا به صورت جدی اخطارهای لازم در راستای دریافت پروانه استاندارد داده شده تا واحدها برای این پروانه اقدام نمایند.

انتهای پیام/