حسنی مقدم، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان گفت: 41 هزار و 500 تن محصول تولیدی با اجرای پروژه ارتقای امنیت کشاورزی در استان اضافه می شود.

به گزارش سفیرافلاک به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی لرستان، اسفندیار حسنی مقدم اظهار داشت: در سال زراعی جاری و در راستای اجرای طرح پروژه ارتقاء امنیت غذایی و افزایش تولید، ۲۰۰ میلیارد تومان به درآمد کشاورزان لرستانی اضافه می شود.

وی افزود: پروژه ارتقاء امنیت غذایی با هدف ۲۵ درصد افزایش عملکرد ثابت در مزارع گندم، جو و نخود دیم از سال ۹۴ شروع شده که در سال زراعی امسال ۱۵۵ هزار و ۵۰۰ هکتار گندم، ۵۴ هزار هکتار جو و ۳۴ هزار و ۵۰۰ هکتار نخود دیم با محوریت کشاورزی حفاظتی با استفاده از بذر اصلاح شده اجرا می شود.

رئیس جهاد کشاورزی لرستان تصریح کرد: با اجرای این پروژه در سال زراعی جاری و افزایش تولید  در هر هکتار ۳۰۰ کیلو گندم، ۱۵۰ کیلو جو، ۱۰۰ کیلو نخود اضافه می شود که در مجموع ۳۰ هزار تن گندم، هشت هزار و ١٠٠ تن جو و سه هزار و ۴۵۰ تن  نخود تولید می شود.

وی عنوان کرد: این برنامه ۴۱ هزار و ۵۰۰ تن افزایش تولید را به دنبال دارد که این افزایش تولید ۲۰۰ میلیارد تومان به درآمد کشاورزان لرستانی اضافه می کند.

حسنی مقدم خاطر نشان کرد: در سال جاری در شهرستان های کوهدشت و دلفان دو برنامه اجرا شده که در شهرستان دلفان ٢۵ رقم گندم، ١٠ رقم جو،  ۱۹ رقم نخود، شش رقم عدس، شش رقم ماشک، سه رقم نخود علوفه‌ای، دو رقم کلزا، یک رقم کاملیا و رقمهای تریتیکاله و گاودانه کشت شده است.

وی گفت: همچنین در شهرستان کوهدشت نیز ۱۸ رقم گندم، ٩ رقم جو، ۱۹ رقم نخود، شش رقم عدس، شش رقم ماشک، دو رقم کلزا، سه رقم نخود علوفه ای و رقمهای گاودانه، کاملینا و تریتیکاله نیز کشته شده است.

انتهای پیام/