حسنوند، عضو هیات علمی و مدرس تاریخ دانشگاه لرستان گفت: استکبار ستیزی ویژگی جنبش دانشجویی است و سالها پیش حرکت های دانشجویی برای مبارزه با استعمار و تحولات آغاز شد.

شهرام رهنما حسنوند در گفتگو با خبرنگار سفیرافلاک اظهار داشت: بررسی تحولات تاریخ نشان می دهد که در بسیاری از حوادث تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، دست انگلیس در کار بوده و سبب شده بود تا وابستگی هایی را برای کشور ایجاد کند.

وی افزود: انگلیس در کنار برخی از کشورهای غربی برای حفظ منافع و قدرت خود، دست به هر کاری می زد و پس از سالها زورگویی و منفعت طلبی کشورهای غربی، حرکت ها و جنبش هایی علیه دخالت بیگانگان و عدم وابستگی به آنها صورت گرفت.

عضو هیات علمی و مدرس تاریخ دانشگاه لرستان تصریح کرد: تحولات مبارزه با استعمار از همان سالها آغاز شد و در حالی که غرب تلاش برای سلطه داشت اما بسیاری از این حرکت ها بر علیه آنها صورت گرفت و استکبار ستیزی از سال ۳۲ آغاز شد.

حسنوند عنوان کرد: در نهایت تفکری که برخاست، اسلام شیعی بود که بعد از سالها تلاش و مبارزه با استکبار، در سال ۵۷ آغاز شد و این نوع تفکر مخالف هایی را از سوی دیگر کشورهای غربی به دنبال داشت چرا که ترس از این داشتند که منافعشان به خطر بیفتد.

وی با اشاره به شهادت تعدادی دانشجو در اعتراضات دانشگاه گفت: در سال ۳۲ تعدادی از دانشجویان در اعتراض به سفر معاون رئیس جمهور آمریکا دست به اعتراض زدند و تعدادی در این راه به شهادت رسیدند و دانشجویی که در همان سال اعتراض کرد، نگاهی داشت که امروز دانشجویان همان نگاه و روحیه استکبار ستیزی را دارند.

عضو هیات علمی و مدرس تاریخ دانشگاه لرستان گفت: حکومت پهلوی مجبور بود که به هر شکلی و به هر طریقی حتی کشتار دیگران، موقعیت خود را حفظ کند و در هر اعتراضی دست به مقابله می زد و تعدادی به شهادت می رسیدند، اما در نهایت پیروزی از آن ملت ایران شد و نشان دادند که با ایستادگی، مقاومت و روحیه استکبار ستیزی به موفقیت رسیده اند.

انتهای پیام/