بمب یک هزار پوندی به جا مانده دوران دفاع مقدس با همکاری تیم تخریب وخنثی سازی پایگاه چهارم شکاری ارتش، منهدم می شود.