جهان افروز، کارشناس فرهنگی اجتماعی گفت: استفاده ناصحیح از فضای مجازی، انحراف را به دنبال دارد و ارائه آموزش های لازم از ناهنجاری های رفتاری و آسیب های اجتماعی جلوگیری می کند.

روح انگیز جهان افروز در گفتگو با خبرنگار سفیرافلاک اظهار داشت: محصولات فناوری و اینترنت پدیده جدیدی است که میزان استفاده کاربران نسل جوان و نوجوان از این فضا به مراتب بیشتر از والدین است.

وی با اشاره به اینکه فرصت ها و تهدیدهای زیادی در فضای مجازی دیده می شود افزود: باید نسبت به فرصت ها اطلاع رسانی شود و آموزش هایی در راستای استفاده صحیح ارائه گردد که در کنار این موارد، والدین هم آگاهی و دانش کافی را داشته باشند و به فرزندان خود کمک کنند تا در این فضا در جهت مثبت و متناسب با فرهنگ و هویت جامعه بهره بگیرند.

کارشناس فرهنگی اجتماعی تصریح کرد: برنامه سازی و مدیریت صحیح در این زمینه می تواند جهت های منفی این فضا را به جهت مثبت تغییر دهد به طوری که از این فضا به بهترین شکل در جهت افزایش اطلاعات و آگاهی مورد نیاز در جهت مثبت استفاده شود.

جهان افروز با بیان اینکه حضور والدین و روشن کردن فرصت ها و تهدیدها می تواند از بروز آسیب ها جلوگیری کند گفت: با توجه به اینکه آسیب های فضای مجازی غیر قابل انکار است تنها راه در امان ماندن از این آسیب ها، آگاه سازی و آشنایی فرزندان در این خصوص است.

وی بروز ناهنجاری های رفتاری و آسیب های اجتماعی را ناشی از ضعف آموزشی برشمرد و گفت: اگر در راستای استفاده درست از فضای مجازی اطلاعات لازم داده شود و والدین هم بتوانند فرزندان خود را نظارت غیر مستقیم داشته باشند آسیب های این فضا کاهش می یابد.

کارشناس فرهنگی اجتماعی با اشاره به اینکه دشمن از فضای مجازی در جنگ نرم استفاده می کند خاطرنشان کرد: فضای مجازی یکی از برنامه های جنگ نرم دشمن است که بسیاری از برنامه های این فضا از سوی اتاق فکر جنگ نرم هدایت می شود و ابزار اصلی برای ایجاد انحراف در فرزندان و نسل جوان است که باید اطلاعات و آگاهی برای استفاده صحیح از این فضا افزایش یابد.

انتهای پیام/