نماهنگ «دلم را بردی سلیمانی به شهر چشمان بارانی» در آستانه سالگرد شهادت «حاح قاسم سلیمانی» منتشر شد.